• İstənilən tarif planını seçmək
 • Ayrılmış sürətli internet kanalları
 • Malumatlarınızın ehtiyat surəti
 • Gün ərzində texniki müşaiyət


 • Tarif planı

     TARIF PLANI - Beginner, 5 MBa qədər
     Domenin texniki müşaiyəti , FTP
  aylıq $5
     TARIF PLANI - Minimum, 10 MBa qədər
     Domenin texniki müşaiyəti , FTP, CGI skriplər , e-mail (1)
  aylıq $10
     TARIF PLANI - Standard, 30 MBa qədər
     Domenin texniki müşaiyəti , FTP, Back-up, CGI skriplər ,
     CGİ-BİN direktoriya, PHP, e-mail (3)
  aylıq $25
     TARIF PLANI - Elite, 70 MBa qədər
     Domenin texniki müşaiyəti , FTP, Back-up, CGI skriplər ,
     CGİ-BİN direktoriya, PHP, SQL, e-mail (10)
  aylıq $50


  Əgər qeyd olunan tariflə Sizin tələblər üst-üstə düşmürsə, Network Technologies preyskuranta əsasən digər variantları təklif edə bilər.

  Qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar şirkətə müraciət və ya office@nt.az ünvanına yaza bilərsiniz.
 • DİZAYN
 • HOSTİNQ
 • DOMENLƏRİN QEYDİYYATI
 • PROQRAMLAŞDIRMA
 • NƏŞRİYYAT
 • REKLAM
 • KONTENT

 • Bakı, AZ1000, Azərbaycan
  l./ Faks: (994 12) 498-05-19
  E-mail: office@nt.az