Bazara təzə qədəm qoymuş və hətta çoxdan fəaliyyət göstərən şirkətlər özləri, təqdim etdiyi xidmətlər və imkanlar haqqında mətn məlumatlarının hazırlanmasında çətinliklər çəkirlər.

Bu problem rəsmi veb-səhifənin hazırlanmasında daha çox təsadüf olunur.

Network Technologies öz potensial müştərilərin bu istiqamətdə olan tələbatını nəzərə alaraq əlavə xidmət kimi NetRedactor-u təqdim edir.

Təqdim olunan xidmət çərçivəsində müştərilər aşağıdakı imkanları əldə edəcəklər:
 • Network Technologies tərəfindən saytda yerləşdirilməsi üçün əsas mətnlərin hazırlanması. Onların yazılması sifarişçi ilə aparılan müsahibələr nəticəsində həyata keçirilir;
 • Network Technologies mətnlərin ədəbi dildə yazılmasını və sifarişçinin xüsusi tələblərinə cavab verən formaya salınmasını təmin edir;
 • Network Technologies sifarişçinin saytı üçün müxtəlif dilli kontentin yaradılması üçün məzmunun tərcüməsini (azərbaycan, rus, ingilis) həyata keçirir.
 • DİZAYN
 • HOSTİNQ
 • DOMENLƏRİN QEYDİYYATI
 • PROQRAMLAŞDIRMA
 • NƏŞRİYYAT
 • REKLAM
 • KONTENT

 • Bakı, AZ1000, Azərbaycan
  “Śl./ Faks: (994 12) 498-05-19
  E-mail: office@nt.az